Bilişim Center, bilişim sektöründe müşterilerine katma değerli "Bilgi Teknolojileri" hizmetleri veren profesyonel bir birleşimin oluşumudur

Felaket Yönetimi Çözümleri

Felaket Yönetimi Çözümleri

Her kurum için, vermekte olduğu hizmeti herhangi bir nedenden dolayı veremez duruma gelmek çok ciddi sorunlar doğurur. Bu nedenle, olası sorunları planlayıp, tedbirleri önceden almak gerekmektedir.

Olası sorunları planlama işlemine ‘İş Sürekliliği Planlama’ (Business Continuity Planning) denir. Bu planlama aşamasında, öncelikle, olası tehditler ve riskler belirlenip, yine bu risklerin gerçekleşme ihtimalleri ve etkileri incelenerek, alınması gereken önlemler tespit edilir.

Risklerin incelenmesi tüm risklerin sıfırlanacağı anlamına gelmez. Maliyetleri incelenerek bazı riskler kabullenilir veya minimize edilir.

İş Sürekliliği Planlama’nın aşamalarından biri de “Felaket Kurtarma Planlaması”dır. Felaket Kurtarma, bir şekilde kurum sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi durumlarında, sistemlerin tekrar çalışır hale getirilmesi için atılması gereken adımları belirleyerek alt yapıyı planlar.

Bilişim Teknolojileri tarafından bakıldığında, Felaket Kurtarma, kurum BT sistemlerinden hayati olanların çalışır tutulması veya kısa sürede çalışır hale getirilmesini amaçlar.

Bunun için öncelikle kurum BT yazılım ve donanım sistemlerinin önem bakımından derecelendirilmesi yapılır.

Sistemlerin maksimum ne kadar süre kapalı kalabileceği belirlenir. Bunun sağlıklı bir şekilde yapılması Felaket Kurtarma sisteminin maliyetleri açısından çok önemlidir. Bu çalışma sonucunda şuna benzer bir tablo oluşturulur:

Felaket Kurtarma Planı için bir Felaket Kurtarma Merkezi planlanır. Merkez sistem odasında sistemlerin başına bir sıkıntı geldiğinde, acil süreçler bu Felaket Kurtarma Merkezinde yapılır.

Felaket Kurtarma Merkezinin yapılandırılmasında acil ihtiyaçlar ve veriler göz önünde tutulur. Buna göre gerekli donanım ve bağlantı teknolojisi belirlenir.

Felaket Kurtarma Planında kullanılan farklı teknolojiler vardır. Bu planlama, kurumun var olan teknik altyapısına göre değişir. Kullanılan sunucu işletim sistemleri, uygulamalara göre farklı çözümler kullanabilir. Temel olarak kullanılan bazı teknolojiler şunlardır:

Sanallaştırma: Sunucuların donanım-bağımsız olmasını sağlamaktadır.
Cluster Çözümleri: Bir sistemin bir benzerinin de farklı bir sistemde çalışmasını sağlayan çözümlerdir.
Storage Replikasyon: Depolama üniteleri arasında verilerin birebir kopyalanmasını sağlayan çözümlerdir.
Backup (Yedekleme) Çözümleri: Verilerin bir yedeğinin saklanıp gerektiğinde tekrardan alınmasını sağlayan çözümlerdir.
Bağlantı Çözümleri :. Verilerin Felaket Kurtarma merkezine sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için uzak lokasyon bağlantı teknolojileri kullanılır. Bunun için Felaket Kurtarma Merkezi’nin yerine göre fiber, Noktadan-noktaya MetroEthernet, Noktadan-noktaya g.shdsl, VPN ve GSM üzerinden APN vb. teknolojiler kullanılabilir


Özet olarak, Felaket Kurtarma sistemleri, kurumun var olan BT altyapısı ve Felaket Kurtarma Merkezi’nin yerine göre şekillendirilir.

Genel olarak birçok Felaket kurtarma merkezi şu ürünleri içerir:

Sunucu ve Aktif Cihaz kabini ve kablolaması
Sunucu ve Depolama Ünitesi
Güvenlik Duvarı Cihazı
Ağ Anahtarlama (switch) ve Bağlantı (modem) Cihazları
Veri Tabanı Sunucusu
Uygulama Sunucuları

Felaket Anında Bir Gün İçinde Çalıştırılması Gereken Sistemler

•  Active Directory
•  Veri Tabanı Sunucu
•  Uygulama Sunucu
•  Terminal Sunucu
•  Muhasebe Yazılımı
•  İnternet Erişimi Mail Sunucu

Felaket Anında Bir Hafta İçinde Çalıştırılması Gereken Sistemler

•  Doküman Yönetim Sistemi
•  İnsan Kaynakları Sistemi
•  Antivirüs ve Windows Güncelleme Sunucu
•  SSL – VPN Sistemi
•  Fax Sunucu
•  Anti – Spam Sistemi

Felaket Anında 30 Gün İçinde Çalıştırılması Gereken Sistemler

•  Ağ İzleme Sistemi
•  Arşiv Sistemi

Etiketler :
Sayfa başına git