Bilişim Center, bilişim sektöründe müşterilerine katma değerli "Bilgi Teknolojileri" hizmetleri veren profesyonel bir birleşimin oluşumudur

İş Sürekliliği Çözümleri

İş Sürekliliği Çözümleri

Dijital ortamdaki bilgilerin gün geçtikçe artan önemi, bilgi sistemlerinin oluşabilecek kesintilere karşı gösterebileceği toleransı azaltmıştır. Veri merkezlerinde yaşanan felaketler sonucu 24 saat boyunca verilerine erişemeyen işletmelerin %40`ının, 10 gün boyunca verilerine erişemeyen işletmelerin ise %93`ünün bir yıl içerisinde iflas ettiği gözlemlenmiştir

İş Sürekliliği, bir kuruluşun, yaşamını etkileyebilecek her türlü kesinti durumunda uygulaması gereken süreç, kural, karar ve etkinliklerden oluşur. Türü ve nedeni ne olursa olsun, herhangi bir kesinti ya da kriz durumunda, organizasyonun kritik iş fonksiyonlarına devam etmesini sağlayan bir metodolojidir. Günümüzde kurumlar, herhangi bir felaket durumunda anlık geri dönüş yapabilmelerini sağlamak ve bilgilerini olağan dışı durumlara karşı korumak için özel çözümlere ihtiyaç duymaktadır.

Felaket Kurtarma Planlaması (DRP) bir felaket sonrası kurumun kritik teknolojik altyapısının kurtarılması ve devamına ilişkin, politika, prosedürlerin ve aksiyonların hazırlandığı bir süreçtir.

Bu aşamada risk yönetimi, felaket kurtarma senaryoları, iş sürekliliği planlaması gibi ana maddeler üzerinde durulur. Yazılım ve donanım sistemleri önem derecelerine göre sınıflandırılır, kritik olanlar belirlenir, ne kadar süre kapalı kalabileceği (RTO) ya da ne kadar veri kaybının tolere edilebileceği(RPO) hesaplanır. RTO değeri kabul edilebilecek maksimum kesinti süresini, RPO değeri ise kabul edilebilecek veri kaybını süre bazında ifade eder. Veri kaybını ve kesinti süresini minimum değerlere indirgeyebilmek için veriyi güvenli bir şekilde yedeklemeye ve yönetmeye imkan sunan sistemler kullanılmaktadır. Belirlenen RTO ve RPO değerleri doğrultusunda aktif-aktif ya da aktif-pasif veri merkezi yapıları kurulabilir, senkron ya da asenkron replikasyon yöntemleriyle verinin ikincil bir lokasyonda güncelliği ve güvenliği sağlanabilir.

Tasarım aşamasında önem derecelerine ve önceliklerine göre farklı felaket kurtarma senaryoları üzerinde çalışılır. Herhangi bir felaket durumunda sistem, felaket kurtarma merkezinden çalışmaya devam edecek şekilde kurgulanır.

Planlama aşamasında sistem gereksinimlerine göre sanallaştırma, cluster yapıları, replikasyon çözümleri, yedekleme çözümleri gibi çözümlerden faydalanılır.

Bilişim Center bütün bu süreçlerde uzman kadrosuyla güvenilir çözümler sunmakta ve müşterilerine uçtan uca destek vermektedir.

•  Mevcut yapının analizi
     •  Sunucu
     •  Sunucu •  Uygulama
     •  Sunucu •  Veri depolama
     •  Sunucu •  Network
     •  Sunucu •  SAN altyapısı
•  Risk analizi
•  RTO ve RPO değerlerinin belirlenerek uygun çözümün konumlandırılması
•  Veri depolama çözümleri (Senkron ve Asenkron replikasyon çözümleri)
•  Cluster (Kümeleme) yapı çözümleri
•  Veri yedekleme ve kurtarma çözümleri
•  Sanal ortam çözümleri
•  Test ve optimizasyon
•  Kurulum ve servis destek hizmeti

Etiketler :
Sayfa başına git